Colors of Summer Necklace

Colors of Summer Necklace

Necklace set with pear GIA Yellow Diamond, round brilliant GIA Blue Diamond, and cushion GIA Pink Diamond. Encircled by white diamonds.